Χαρά Χρυσίνη

Η Χαρά Χρυσίνη γεννήθηκε τον Οκτώβρη του 1981. Με σπουδές,  μεταπτυχιακά και σεμινάρια πολλά στην εκπαίδευση ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη διδασκαλία της  αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες. Εργάζεται πολλές ώρες τόσο στο σχολείο όσο και εκτός με παιδιά. Από την τρυφερή ηλικία των 2 ετών μέχρι φοιτητές… Οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί,  οι ιδέες και γενικά η καθημερινότητα τους αποτελούν την έμπνευση και τον προβληματισμό της……